Bookmarks

Lojë Misteret asian në internet

Lojë Asian Riddles

Misteret asian (Asian Riddles):

Në këtë enigmë, ju duhet të shfrytëzoni mendjen tuaj logjike në mënyrë që të zgjidhni një enigmë komplekse. Para jush është një fushë loje me një vëllim prej pesë qelizash në lartësi dhe të njëjtën në gjerësi. Qëllimi juaj është të zbuloni numrin e qelizave boshe në një rresht, dhe më vonë në të tjerët. Numrat në të majtë dhe të lartë tregojnë numrin e qelizave të plota që ju nevojiten për të zbuluar. Kur hapni të gjitha sheshet, ju merrni një imazh dhe merrni aftësi të reja për të menduarit tuaj logjik.
" "